Pšenica A – I klase

  • Stabilan/pouzdan/utrživ kvalitet.
  • Poreklo: Ukrajina, Rusija, Srbija, EU.
  • Paritet isporuke: CPT, FOB, CFR, C&F (rinfuz ili pakovanje)
  • Pesticidi, herbicidi, toksini i teški metali u skladu sa najnovijim propisima EU.

Roba mora biti bez živih žižaka i insekata, bez stranih i neugodnih mirisa, prirodne arome i boje.

Kvalitet / Toksini / Pesticidi / Herbicidi / Teški metali / Sertifikati da roba nije ozračena / Sertifikati da roba ne sadrži GMO

Uzorkovanje i analiza prema GAFTA pravilima 124.

Kvalitet i količina

Strane materije maks. 2%

Vlaga maks. 14%

Sadržaj glutena min. 25%

Sadržaj proteina min. 12%

Zaraza maks. 1%

Testna težina min. 78kg/Hl

Broj padanja min. 240sec

W min. 170

Pšenica A – II klase

  • Stabilan/pouzdan/utrživ kvalitet.
  • Poreklo: Ukrajina, Rusija, Srbija, EU.
  • Paritet isporuke: CPT, FOB, CFR, C&F (rinfuz ili pakovanje)
  • Pesticidi, herbicidi, toksini i teški metali u skladu sa najnovijim propisima EU.

Roba mora biti bez živih žižaka i insekata, bez stranih i neugodnih mirisa, prirodne arome i boje.

Kvalitet / Toksini / Pesticidi / Herbicidi / Teški metali / Sertifikati da roba nije ozračena / Sertifikati da roba ne sadrži GMO

Uzorkovanje i analiza prema GAFTA pravilima 124.

Kvalitet i količina

Strane materije maks. 2%

Vlaga maks. 14%

Sadržaj glutena min. 24%

Sadržaj proteina min. 11,5%

Zaraza maks. 1%

Testna težina min. 78kg/Hl

Broj padanja min. 230sec

W min. 150

Scroll to top