Poljoprivreda je najzdraviji, najkorisniji i najplemenitiji rad koji čovek može da obavlja.

Poljoprivreda je najzdraviji, najkorisniji i najplemenitiji rad koji čovek može da obavlja

Vimeksim nastavlja da raste i da se širi.

Naše izuzetne performanse rezultat su održivih standarda kvaliteta koje slede naši vredni i lojalni zaposleni, kao i rukovodstvo.

Istraživanje ljudskih resursa je osnovni princip rada Vimeksima i kamen temeljac njegovog poslovanja. Činjenica da imamo veze širom sveta oblikovala je naš identitet i pomogla nam da steknemo specijalizovane i dinamične veštine.

Vimeksim ima globalnu mrežu partnera i regionalnih predstavništava, iz kojih zajednički posluje sa lokalnim i stranim kupcima. Njegova bilateralna partnerstva uklapaju se u multilateralne poslove od zajedničkog interesa.

Vimeksim je organizacija koja zajedno radi na stvaranju okruženja koje se oslanja na timski rad, posvećenost i vođstvo. Ideje, moć saradnje, podrška u naturi i mnoge druge stvari pomažu u izgradnji čvrstih i dugoročnih odnosa.

Vimeksimova korporativna kultura je jedinstvena i povezuje naše bogato lokalno nasleđe sa osećajem za međunarodno poslovanje.

Kako biste konkurisali za radno mesto, pošaljite svoju radnu biografiju na hr@vimeksim.rs

Kontaktirajte nas

Scroll to top